Publikacje

Rok: 2005

 • Dyszkiewicz A. Sposób pozaustrojowego diagnozowania bólu i anomalii ciała oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. 210264 (Patent) 2005. Czytaj więcej

Rok: 2004

 • Wróbel Z, Dyszkiewicz A. Aplikator do wymuszonego transportu leku przez skórę. 211935 (Patent) 2004. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Wróbel Z. Sposób sterowania parametrami kolimacji zwłaszcza geometrią i energią wiązki promieniowania elektromagnetycznego oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. 207825 (Patent) 2004. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Wróbel Z. Sposób wymuszonego transportu leku przez skórę i aplikator do stosowania tego sposobu. 211935 (Patent) 2004. Czytaj więcej

Rok: 2003

 • Dyszkiewicz A, Wróbel Z. Sposób diagnostyki i stymulacji gojenia raz oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. 360446 (Patent) 2003. Czytaj więcej
 • Wróbel Z, Dyszkiewicz A. Sposób diagnostyki i stymulacji gojenia ran oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 2003. Czytaj więcej

Rok: 2001

 • Wróbel Z, Dyszkiewicz A. Sposób przestrzennego obrazowania własności mechanicznych struktury wewnętrznej obiektu oraz instrumentalnie indukowanych zmian tej struktury i urządzenie do stosowania tego sposobu. 203731 (Patent) 2001. Czytaj więcej

Rok: 1986

Rok: 1985

 • Wróbel Z. Przetwornik informacji z potencjometrem elektronicznym. 135893 (Patent) 1985. Czytaj więcej
 • Wróbel Z, Porwik P, Czarnecki L, Bartoń K, Kot W, Szatan A. Przyrząd do automatycznego i bezstykowego pomiaru średnicy kłód drewna. 133321 (Patent) 1985. Czytaj więcej
 • Wróbel Z. Układ cyfrowego regulatora temperatury. 133319 (Patent) 1985. Czytaj więcej
 • Wróbel Z. Układ do linearyzacji przetworników pomiarowych. 133313 (Patent) 1985. Czytaj więcej
 • Wróbel Z. Sposób i układ cyfrowej linearyzacji charakterystyk przetworników. 131779 (Patent) 1985. Czytaj więcej
 • Wróbel Z. Sposób oraz układ do pomiaru rezystancji styku dwóch materiałów. 125162 (Patent) 1985. Czytaj więcej

Rok: 1981

Rok: 1980

Rok: 1978

Rok: 1977

Wyników 26 - 47 z 47

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska