Publikacje

Rok: 2007

  • Koprowski R, Tokarczyk R, Huppert M, Wróbel Z, Mierzwa W. Identyfikacja punktów reprezentujących wybrane elementy narządów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta. In: Tokarczyk R, editor. Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotogrametrycznym do badania wad postawy. Kraków: AGH. 106-124. Czytaj więcej
  • Wróbel Z. Komputerowe metody analizy i przetwarzania obrazów podstawą automatycznej diagnostyki medycznej. In: Tokarczyk R, editor. Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotogrametrycznym do badania wad postawy. Kraków: AGH. 28-34. Czytaj więcej
  • Koprowski R, Tokarczyk R, Huppert M, Wróbel Z, Mierzwa W. Automatyczna detekcja i pomiar punktów pomiarowych systemu do trójwymiarowego pozycjonowania ciała. In: Tokarczyk R, editor. Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotogrametrycznym do badania wad postawy. Kraków: AGH. 47-105. Czytaj więcej
Wyników 1 - 3 z 3

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska