Publikacje

Rok: 2012

 • Koprowski R, Teper S, Wylęgała E, Wróbel Z. Enhancing The Quality of Layer Detection in Tomographic Images of The Eye. Lecture Notes in Computer Science (Lecture Notes in Bioinformatics 7339 – Information Technologies in Biomedicine) 2012:13-23. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z, Zieleźnik W, Stępień B. Analiza obrazów USG tarczycy. Systemy Wspomagania Decyzji 2012 2012:267-274. Czytaj więcej
 • Kozielski L, Płońska M, Adamczyk M. Transformator Piezoelektryczny ze sprzężeniem magnetycznym. Materiały Ceramiczne/ Ceramic Materials 2012;64(4):447-551. Czytaj więcej
 • Janik P, Wróbel Z, Janik M. Micro-condensation sensor for monitoring respiratory rate and breath strength. Sensors and Actuators A: Physical 185 2012:160-167. Czytaj więcej
 • Grund D. Portal świadczeniodawcy jako elektroniczna platforma komunikacyjna pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 2012;(25). Czytaj więcej
 • Gajos M. Geoinformation Technologies in Biomedicine and Health Care: Review of Scientific Journals. Lecture Notes in Computer Science (Lecture Notes in Bioinformatics 7339 – Information Technologies in Biomedicine) 2012:510-524. Czytaj więcej
 • Gajos M. Kształcenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w rozwoju nauk o bezpieczeństwie w Polsce na przykładzie studiów podyplomowych na Uniwersyte-cie Śląskim. Securitologia 2012 2012;(15):25-39. Czytaj więcej
 • Gajos M. Technologie geoinformatyczne w administracji publicznej: analiza piśmiennictwa naukowego. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 2012 2012:83-98. Czytaj więcej
 • Gajos M. Kierunki rozwoju geoinformacji na podstawie badań piśmiennictwa polskiego. PTiNT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2012 2012;(2):9-18. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Kępiński P, Chachulski D, Poleć P, Szczegielniak J. Komputerowa ocena efektów leczenia bólu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Pomiary Automatyka Kontrola 2012 2012;(04):339-343. Czytaj więcej
 • Duda P, Luppa B, Kulawik M. System analizy zdjęć kręgosłupa do zastosowań w diagnostyce obciążeń kości różnokształtnych. Mechanika w Medycynie 2012:43-51. Czytaj więcej
 • Duda P, Kulawik M, Luppa B. System automatycznej analizy zdjęć RTG do zastosowań koślawości biomechanicznej stopy. Mechanika w Medycynie 2012:51-56. Czytaj więcej
 • Duda P, Służałek G, Wistuba H. Właściwości anodowej powłoki twardej modyfikowanej polimerem w zastosowaniach do węzłów o ruchu posuwisto-zwrotnym. Tribologia 2012;43(3):185-192. Czytaj więcej
 • Duda P, Bara M, Kaptacz S. Wpływ napromieniowania wiązką elektronów na charakterystyki tribologiczne PTFE. POM i PA w skojarzeniu z anodową powłoką twardą. Tribologi 2012;43(3):53-60. Czytaj więcej
 • Duda P, Bara M. Analiza odporności zużyciowej powłoki tlenkowej współpracującej z kulkami ceramicznymi. Materiały Ceramiczne/ Ceramic Materials 2012;64(1):65-70. Czytaj więcej
 • Wilczyński S, Pilawa B, Koprowski R, Wróbel Z, Wróbel Z, Swakoń J et al. EPR studies of free radical decay and survival in gamma irradiated aminoglycoside antibiotics: sisomicin, tobramycin and paromomycin.. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2012;Volume 45(Issue 3):251–262. Czytaj więcej
 • Lamża A, Wróbel Z. A metropolitan assistive system for disabled and the elderly. Lecture Notes in Computer Science (Lecture Notes in Bioinformatics 7339 – In-formation Technologies in Biomedicine) 2012;7339:560-567. Czytaj więcej
 • Gajos M, Sierka E. GIS Technology in Environmental Protection: Research Directions Based on Literature Review. Polish Journal of Environmental Studies 2012 2012;21(2):241-248. Czytaj więcej
 • Służałek G, Duda P, Służałek P. Wizualizacja pomiarów tribologicznych i SGP w programie Solidedge. Mechanik nr 2/2012 2012;85(2):7. Czytaj więcej
 • Kokot G, , John A, Gzik-Zroska B. Advanced mechanical testing methods in determining bone material properties. Mechanika: Proceedings of 17th International Conference, Kaunas 2012;18:139-143. Czytaj więcej

Rok: 2011

 • Koprowski R, Wróbel Z. Selected methods of image analysis in optical coherence tomography. rozdział w monografii "Matlab Book 1" 2011. Czytaj więcej
 • Stach S. Comparative Studies of Fracture Surfaces of a Biomaterial with the Use of a Profilographometer and Confocal Microscope. Key Engineering Materials 2011;465:271-275. Czytaj więcej
 • Stach S. The Simulation and Modelling of the Crack Path of Biomaterial. Key Engineering Materials 2011;465:141-144. Czytaj więcej
 • Stach S. Comparative Studies of Fracture Surfaces of a Biomaterial with the Use of a Profilographometer and Confocal Microscope. Key Engineering Materials 2011;465:271-275. Czytaj więcej
 • Stach S. The Simulation and Modelling of the Crack Path of Biomaterials, Abstract Booklet. Materials Structure & Micromechanics of Fracture VI 2011:144. Czytaj więcej
Wyników 76 - 100 z 528

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska