Publikacje

Rok: 2007

 • Dyszkiewicz A. Posturometria w diagnostyce dzieci z wadami postawy cz. II.. 2007;(1):16-18. Czytaj więcej
 • , Tanck E, Barink M, Verdonschot N, John A, Wróbel Z. Model przestrzennej dystrybucji gęstości tkanki kostnej jako podstawa definicji parametrów materiałowych stosowanych w symulacji komputerowej z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Materiały XV Konferencji „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna” 2007:38. Czytaj więcej
 • , Verdonschot N, Wróbel Z. Komputerowa symulacja propagacji promieniowania rentgenowskiego przez model przestrzennej dystrybucji gęstości tkanki kostnej.. Materiały XV Konferencji „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna” 2007:37. Czytaj więcej
 • Stach S, Roskosz S, Cybo J, Cwajna J. Application of surface stereometry and quantitative fractography methods for the evaluation of Sialon ceramics' crack restistance. Acta Metallurgica Slovaca 2007:741-74. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wojaczyńska-Stanek K, Wróbel Z. Automatic segmentation of characteristic areas of the human head on thermographic images. Machine Graphic {&} Vision 2007;16(3/4):251-274. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Wróbel Z, Chachulski D, Zajdel J, Połeć P. The computer analysis of photographs termovision and RTG pictures in correlation with scoliosis diagnostic.. Journal of Medical Informatics {&} Technologies 2007;11:299-309. Czytaj więcej
 • , Dyszkiewicz A, Wróbel Z. The analysis of densitometry image of bone tissue based on computer simulation of X-ray radiation propagation through plate model. Computers in Biology and Medicine 2007;37(2):245-250. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Wróbel Z, Chachulski D, Połeć P, Zajdel J. The computer analysis of photographs thermovision and rtg pictures in correlation with spirometry in scoliosis diagnostics. Journal of Medical Informatics {&} Technologies 2007;11:299-309. Czytaj więcej
 • Lamża A, Wróbel Z. Adaptation of the region-merging method in image segmentation. Journal of Medical Informatics {&} Technologies 2007;11:205-212. Czytaj więcej
 • Stach S, Cybo J, Roskosz S, Cwajna J. Evaluation of sialon ceramics - crack resistance via surface stereometry and multifractal analysis. Inżynieria Materiałowa 2007;28(3-4):216-218. Czytaj więcej
 • Janik P, Janik M, Tomawski L, Zioło J, Paluch M. Simple RC network models for simulating dielectric response with two relaxation loss peaks. Journal of Non-Crystalline Solids 2007;353(41-43):3932-3935. Czytaj więcej

Rok: 2006

 • Dyszkiewicz A, Janik P, Janik M. Preliminary dielectric studies of knee swelling fluid in the cases of arthritis, which is hard to diagnose. Physiological Measurement 2006:1345-1359. Czytaj więcej
 • Stach S, Roskosz S, Cwajna J, Cybo J. Multifractal detection of overlaps based on a stereometric analysis of fracture surfaces: Application to fractures of sintered carbides. Materials Characterization 2006;56(4-5):429-435. Czytaj więcej
 • Janik M, Zioło J, Janik P, Maślanka S, Czupryński K, Drozd-Rzoska A et al. Pretransitional behavior in the isotropic phase of a nematic liquid crystal with the transverse permanent dipole moment. AIP Publishing 2006;(124). Czytaj więcej
 • Sapota G, Wróbel Z. Wykorzystanie drzew decyzyjnych w rozpoznawaniu dysfunkcji narządu ruchu. Materiały konferencji „Systemy Wspomagania Decyzji” 2006:261-267. Czytaj więcej
 • Opara J, Dyszkiewicz A, Szczegielniak J, Wróbel Z, Połeć P, Wolny G. Computer - controlled continuous passive motion improves function in flexed wrist in post – stroke spasticity. 6th Mediterraneam Congress of PRM, Portugal 2006:18-21. Czytaj więcej
 • Lamża A, Wróbel Z. Wykrywanie krawędzi w metodzie adaptacyjnej segmentacji obrazów.. Materiały konferencji „Systemy Wspomagania Decyzji” 2006:268-275. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z. Własności wybranych typów sieci neuronowych wykorzystywanych do detekcji położenia oczu pacjenta. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2006;16:319-329. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z. Własności wybranych typów sieci neuronowych wykorzystywanych do detekcji położenia oczu pacjenta. Materiały konferencyjne Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Opracowania cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS” 2006:319-329. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z. Zaawansowane metody analizy nachylenia mikrotubul. Materiały konferencji „Systemy Wspomagania Decyzji" 2006:267-285. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z. Analiza zmienności kata nachylenia mikrotubul. Materiały konferencyjne V Sympozjum Naukowe Techniki przetwarzania obrazu TPO-2006 2006:58-59. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z. The automatic measurement of a staining reaction level. Machine Graphics & Vision 2006;15(2):227-238. Czytaj więcej
 • Lamża A, Wróbel Z, Jędrusik-Pawłowska M, Drugacz J. Ocena poprawności leczenia złamań żuchwy na podstawie komputerowej analizy zdjęć pantomograficznych. Czasopismo Stomatologiczne 2006;LIX(8):578-586. Czytaj więcej
 • Lamża A, Jędrusik-Pawłowska M, Drugacz J, Malara P. Ocena wpływu ruchu głowy pacjenta podczas ekspozycji rentgenowskiej na zniekształcenia obrazu pantomograficznego. Czasopismo Stomatologiczne 2006;LIX(5):329-336. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Badura D, Ferdynus D, . Fotodensytometryczno-strukturalna analiza radiogramów kości w odniesieniu do zawartości minerałów we włosach i paznokciach. Materiały konferencji „Systemy Wspomagania Decyzji” 2006:234-244. Czytaj więcej
Wyników 201 - 225 z 528

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska