Publikacje

Rok: 2010

 • Koprowski R, Wróbel Z, Nowińska A, Wylęgała E. Automatic measuring of the iridocorneal angle on the optical coherence tomographic image of the anterior segment of the eye. Advances in Soft Computing 57 - Information Technologies in Biomedicine 2010;69(2):175-182. Czytaj więcej
 • Duda P, Kaptacz S, Bara M. Ocena odporności zużyciowej tworzyw polimerowych we współpracy z powłoką tlenkową. Tribologia 2010 2010;(4):77-86. Czytaj więcej
 • Chabior M, Wróbel Z. Metody pozyskiwania wiedzy z bioinformatycznych baz danych przy użyciu technik TextMining. Rozdział w monografii „Systemy Wspomagania Decyzji” 2010:343-350. Czytaj więcej
 • Hadjipanayi E, Ananta M, , Streeter I, Lu Z, Cui Z. F et al. Mechanisms of Structure - Generation during Plastic Compression of Nanofibrillar Collagen Hydrogel Scaffolds: Towards Engineering of Collagen. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 2010. Czytaj więcej
 • , John A, Nowak R, Bożek M, Bielecki M. Differences in trabecular bone mechanical strength measured by the X-ray microcomputed tomography and compressive test. ., Journal of Medical Informatics & Technologies 2010;15:163-168. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z, Zielieźnik W. Ultrasound image analysis in Hashimoto's disease. Machine Graphics & Vision 2010;19(4):429-438. Czytaj więcej
 • Duda P, Bąkowski H, Służałek G. Zastosowanie MES do określania naprężeń i odkształceń w węzłach testera T-05. Mechanik 2010 2010;83(2):122-124. Czytaj więcej

Rok: 2009

 • Stach S, Rozkosz S, Cybo J, Cwajna J. Quantitative description of overlaps on sialon ceramics fractures by the multifractal method. Key Engineering Materials 2009;409:394-401. Czytaj więcej
 • Stach S, Cybo J, Rozkosz S, Cwajna J. Quantitative description of overlaps in a fracture by stereometric/fractal method. Key Engineering Materials 2009;409:394-401. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Połeć P, Zajdel J, Pawlus B, Chachulski D, Kępiński P. Collimation of X-Ray diagnostic bundle by means of steering ferrofluid. International Conference on Biomedical Electronics and Devices 2009:441-447. Czytaj więcej
 • Stach S, Cybo J, Cwajna J, Rozkosz S. Properties of sialon ceramics evaluated by means of multifractal, surface stereometry and quantitative fractography techniques. Materials Characterization 2009;(60/10):1151-1157. Czytaj więcej
 • Sapota G, Wróbel Z, Noga A. Sieci neuronowe w modelowaniu i kontroli lokomocji dwunożnej człowieka. Materiały konferencji - Systemy Wspomagania Decyzji 2009:247-256. Czytaj więcej
 • Skadłubowicz P, Król Z, Wróbel Z, Hefti F, Krieg A. Using of statistical shape models for pelvis reconstruction in the oncologic surgery. Journal of Medical Informatics & Technologies 2009;(13):151-156. Czytaj więcej
 • Chabior M, Noga A, Sapota G. Interactive knowledge base for expert system. Bio-algorithms and Med-Systems 2009;5(10):391-43. Czytaj więcej
 • Marzec M, Koprowski R, Wróbel Z. Wyznaczanie charakterystycznych obszarów twarzy na zdjęciach termowizyjnych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2009;15(2/2009):149-152. Czytaj więcej
 • Marzec M, Koprowski R, Wróbel Z. Automatyczny pomiar temperatury na termogramach w diagnostyce bólów głowy. Materiały IX Konferencji „Termografia i Termometria w Podczerwieni” 2009:109-110. Czytaj więcej
 • Marzec M, Koprowski R, Wróbel Z. Automatyczny pomiar temperatury na termogramach podstawą diagnostyki bólów głowy. Materiały IX Sympozjum “Modelowanie i Pomiary w Medycynie” MPM-2009 2009:151-156. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z. Detektor obiektów prawie równoległych na obrazach cyfrowych. Materiały konferencji - Systemy Wspomagania Decyzji 2009:211-220. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z. Layers recognition in tomographic eye image based on random contour analysis. Advances in Intelligent and Soft Computing, 57, Computer Recognition Systems 3 2009:471-478. Czytaj więcej
 • Kereković D, Wróbel Z, Buntak K. Building integrated management system-BIMS the developed reserch and aplication of "BIS Machine" method. International Conference and Exhibition GIS-2009, Geographical Information System 2009:111-120. Czytaj więcej
 • Duda P, Cybo J. Wpływ preparatów krwi na właściwości tribologiczne skojarzenia UHMWPE/Stop CoCrMo.. Tribologia 2009 2009;40(4):43-50. Czytaj więcej
 • Chabior M, Noga A, Tkacz M. Usage of naive bayes classifier In decision module of e-learning decision suport system. Bio-algorithms and Med-systems 2009;5(10):31-34. Czytaj więcej
 • Chabior M. Funkcjonalna charakterystyka porównawcza wybranych internetowych baz danych biomedycznych z uwzględnieniem metod Data Miting. Monografia -Zastosowania Internetu 2009:94-101. Czytaj więcej
 • Chabior M. Pozyskiwanie wiedzy z rozproszonych źródeł danych. Materiały konferencji - Systemy Wspomagania Decyzji 2009:313-320. Czytaj więcej
 • , Wróbel Z. Algorytm automatycznego generowania modelu elementów skończonych mikrostruktury tkanki kostnej. Materiały konferencji - Systemy Wspomagania Decyzji 2009:221-224. Czytaj więcej
Wyników 126 - 150 z 528

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska