Zygmunt Wróbel

Informacje osobiste

Stanowisko: profesor zwyczajny Zygmunt Wróbel
Obszary badawcze:
Miejsce zamieszkania: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Instytut Informatyk
Opis:
tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
funkcja: dyrektor instytutu
miejsce pracy: Uniwersytet Śląski
adres służbowy: ul. Będzińska 39
41-205 Sosnowiec
centrala:  
   
stanowisko: profesor zwyczajny
grupa zatrudnienia: nauczyciele akademiccy
grupa statystyczna: pracownicy naukowo-dydaktyczni
funkcja: kierownik zakładu
miejsce pracy: Uniwersytet Śląski
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
adres służbowy: ul. Będzińska 39
41-205 Sosnowiec
pokój: 406
tel. bezpośredni: 32 3689 736
fax: 32 3689 863
tel. wewnętrzny: 736
e-mail:

zygmunt.wrobel@us.edu.pl

Studia wyższe

Mgr inż. elektroniki - Instytut Elektroniki w Sankt Petersburgu, rok ukończenia 1971

Doktorat

Tytuł rozprawy:

Własności półprzewodnikowe stałych roztworów
oraz wpływ domieszek na te własności

Uczelnia promująca         Uniwersytet Śląski

Doktor                            nauk fizycznych, (data obrony: 1975.06.05)

Habilitacja

Tytuł rozprawy:

Synteza pasywnych struktur kanonicznych w analogowych układach elektronicznych

Uczelnia promująca         Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki, Pol. Śląska

Recenzent                        prof. dr hab. inż. Zdzisław Trzaska (Politechnika Warszawska)

Recenzent                        prof. dr hab. inż. Maciej Siwczyński (Politechnika Krakowska)

Recenzent                        prof. dr hab. inż. Leon Lasek (Politechnika Śląska)

Dr hab.                            nauk technicznych w zakresie elektroniki

Data kolokwium              1996.03.26, (data zatwierdzenia: 1996.06.24.)

2001 - prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego

Profesor belwederski – 28.02.2010

 

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

Członkostwo w Radach Naukowych

 1. Członek Rady Naukowej „Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej”;
 2. Członek Rady Naukowej Konsorcjum „Biofarma” przy Politechnice Śląskiej (konsorcjum tworzą: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Instytut Onkologii);
 3. Członek Rady Naukowej „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań w Chorzowie” (centrum tworzą: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny);
 4. Członek Rady Programowej Wszechnicy Śląskiej Uniwersyteckiego Centrum Umiejętności, Uniwersytetu Ślaskiego.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych

 1. Towarzystwo Przetwarzania Obrazów TPO (członek prezydium);
 2. Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej PTIB;
 3. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Termograficznej w Medycynie;
 4. Międzynarodowe Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjne-go przy Uniwersytecie Śląskim;

Członkostwo w kolegiach redakcyjnych konferencji

 1. Członek komitetu programowego konferencji naukowej „Modelowanie i Pomiary w Medycynie” organizowanej przez Katedrę Metrologii, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (od 1998 - );
 2. Członek komitetu programowego konferencji naukowejŚląskie Sympozjum Chorób Kości i Stawów”organizowanej przez Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii, Śląskiej Akademii Medyczną w Katowicach (w latach 2000-2004);
 3. Członek komitetu programowego konferencji naukowej “Termografia i termometria w podczerwieni“ organizowanej przez Politechnikę Łódzką, Polski Komitet Optoelektroniki. (od 2001- );
 4. Członek komitetu programowego konferencji naukowejSymposium on Methods of Artificial Intelligence”organizowanej przez Politechnikę Śląską (w latach 1999-2003);
 5. Członek komitetu programowego konferencji naukowej “Geographic Information Systems” organizowanej przez Uniwersytet Śląski i Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, Institute of Oceanography and Fisheries, Croatia (od 2001- );
 6. Członek komitetu programowego międzynarodowej konferencji naukowej - International Conference „Medical Informatics and Technologies”, organizowanej przez Uniwersytet Śląski (od 1998 - ).
 7. Członek komitetu programowego konferencji naukowejSystemy Wspomagania Decyzji”organizowanej przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego(od 1998- );
 8. Członek komitetu programowego międzynarodowej konferencji naukowej - International Conference “Information Technologies in Biomedicine”, organizowanej przez Politechnikę Śląska (od 2008- ).
 9. Członek komitetu programowego międzynarodowej konferencji naukowej - International Conference “Computer Recognition Systems – CORES”, organizowanej przez Politechnikę Wrocławską (od 2005- ),
 10. Członek kolegium redakcyjnego serii naukowej „Zarządzanie i Technologie Informatyczne” Uniwersytet Śląski (od 2004- ),
 11. Członek kolegium redakcyjnego serii naukowej „Informatyka i Inżynieria Biomedyczna” Uniwersytet Śląski (od 2007- ).

 

Wypromowani doktorzy
1.         Dr inż. Robert Koprowski

Temat pracy:

Wykorzystanie metod przetwarzania obrazów termograficznych
w diagnostyce bocznych skrzywień kręgosłupa

2.         Dr Andrzej Dyszkiewicz

Temat pracy:

Separator do automatycznej segregacji i identyfikacji składników płynów biologicznych w sterowanym gradiencie odśrodkowym, elektrycznym i magnetycznym

3.         Dr Marcin Binkowski

Temat pracy:

Computer analysis of the results from a densitometry test of bone tissue

4.         Dr n. med. Anna Warchala

Temat pracy:

Ocena fotoantropometryczna cech dysmorficznych twarzoczaszki w grupie chorych na schizofrenię

Co-promotor:                       Prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk

5.         Dr Aleksander Lamża

Temat pracy:

Adaptacyjna metoda segmentacji obrazów

6.         Dr Grzegorz Sapota

Temat pracy:

Diagnostyka dynamicznych parametrów ruchu człowieka

7.         Dr Mariusz Marzec

Temat pracy:

Automatyczna analiza charakterystycznych obszarów twarzy
na obrazach termowizyjnych w powiązaniu ze światłem widzialnym

8.         Dr Paweł Skadłubowicz

Temat pracy:

Komputerowe modelowanie i rekonstrukcja struktur kostnych miednicy

 

Promotorstwo otwartych przewodów doktorskich
1.         mgr inż. Paweł Popielski

Temat pracy:

Automatyczna analiza charakterystycznych obszarów twarzy
na obrazach termowizyjnych w powiązaniu ze światłem widzialnym

Odznaczenia:

Brązowy Krzyż Zasługi (w 1978)

Złoty Krzyż Zasługi (w 1991),

Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego (2005),

Srebrny Medal Jubileuszowy Politechniki Śląskiej (2005),

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006).

Publikacje

Projekty

 

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska