Projekty badawcze

Metody analizy i przetwarzania obrazów w zastosowaniu do wyznaczania kąta nachylenia mikrotubul

Drukuj
Dyscyplina naukowa: Inżynieria biomedyczna  
Status: Finished  
Kierownik projektu: Zygmunt Wróbel Wykonawcy: Robert Koprowski
Data rozpoczęcia: 2006-11-01 Data zakończenia: 2007-11-01
Opis:
Celem projektu jest opracowanie komputerowej metody analizy orientacji mikrotubul w oparciu o cyfrowe przetwarzanie obrazu. Analiza ta będzie obejmować:
  • opracowanie algorytmu do w pełni automatycznej analizy kąta nachylenia i orientacji mikrotubul,
  • opracowanie algorytmu pozwalającego określić liczbowo kąty nachylania poszczególnych mikrotubul oraz wzajemnej orientacji przestrzennej mikrotubul,
  • ocena własności metrologicznych opracowanego algorytmu,
  • opracowanie algorytmu komputerowej analizy mikrotubul w programie Matlab oraz w wersji dla systemu operacyjnego Windows.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska