Projekty badawcze

Analiza obrazów tomograficznych oka

Drukuj
Dyscyplina naukowa: Inżynieria biomedyczna  
Kierownik projektu: Robert Koprowski  
Finansowanie: Projekt badawczy MNiSW nr N N518 42703670.000,- PLN    
       
Opis:
Tomografia optyczna jest nowoczesną, nieinwazyjną techniką obrazowania przekroju tkanki w tym przypadku siatkówki oka, w której wykorzystuje się światło rozproszone na poszczególnych warstwach badanej tkanki. Tomografia spektralna w porównaniu ze dotychczasowymi rozwiązaniami (np. tomografią czasową) posiada znacznie wyższą rozdzielczość. Eliminacja ruchomego zwierciadła, niezbędnego do skanowania w głąb badanego obiektu pozwala również na zmniejszenie czasu badania (skanowania obiektu) o ok. sto razy. Krótki czas wykonania skanu oraz jego sekwencyjność i zachowanie stałego przesunięcia pozwala na uzyskiwanie obrazów trójwymiarowych.
Celem projektu jest stworzenie oprogramowania które powinno umożliwiać w sposób w pełni automatyczny analizę poszczególnych frakcji widocznych na obrazach dwuwymiarowych a tym samym jego rekonstrukcję 3D. Kluczowym zatem staje się w tym przypadku algorytm wykorzystujący znane jak też nowe (opracowane w ramach niniejszego projektu) techniki przetwarzania obrazów umożliwiające w pełni automatyczne wydzielenie obszarów charakterystycznych na obrazach tomograficznych oka.
Wymiernym efektem projektu będzie nie tylko stworzenie wspomnianego algorytmu ale tez opracowanie monografii “Automatyczne metody analizy tomograficznych obrazów oka”.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska