Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych

Drukuj

Realizowane projekty badawcze:

 

Analiza i przetwarzanie obrazów biomedycznych

Projekt poświęcony jest algorytmom analizy, przetwarzania i rozpoznawania obrazów stosowanych w identyfikacji stanów patologicznych. Przez obrazy rozumie się klasyczne obrazy biomedyczne. Grupa ta zawiera obrazy rentgenowskie, ultrasonograficzne, termowizyjne, jak również mikroskopowe obrazy tkanek. Ponadto analizowane i przetwarzane są obrazy dwuwymiarowe, tzw. sygnały biomedyczne. Wśród nich są pomiary EKG i EEG, kardiograficzne rekordy pracy serca, dźwięki mowy patologicznej itp.

Komputerowe systemy szpitalne

Celem komputerowych systemów szpitalnych jest ulepszenie akwizycji, transmisji i przetwarzanie danych generowanych przez sensory pomiarowe i aparaty medyczne. To z kolei poprawia jakość opieki medycznej, zmniejsza jej koszty i ma pozytywny wpływ na działalność administracyjną i finansową szpitali. W ramach projektu opracowywany jest rozproszony system badań mikrobiologicznych w komputerowym systemie sieciowym.

Techniki komputerowe w biotechnologii

Działanie obiektów biologicznych można rozwiązać jako problem sterowania obiektem wielopoziomowym opisanym zbiorem parametrów powiązanych ze sobą. Grupa badawcza pracująca nad zastosowaniem technik komputerowych w biotechnologii konstruuje nowe konwertery pomiarowe i aparaty medyczne w celu prowadzenia złożonych biomedycznych i biotechnologicznych procedur. Ostatnio realizowany projekt dotyczył programowanego sterowania systemów biotechnologicznych.

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

Sekretariat:
mgr Dobrosława Gruszka

Adres:
ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec

Telefony:
tel. 32 3689 752
fax 32 3689 863

Strona internetowa:
http://zksb.us.edu.pl

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska