Wiktoria Sapota

Informacje osobiste

Stanowisko: asystent
Obszary badawcze:
Opis:
tytuł: mgr inż.
stanowisko: asystent
   
miejsce pracy: Uniwersytet Śląski
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
adres służbowy: ul. Będzińska 39
41-205 Sosnowiec
pokój:  
tel. bezpośredni:  
tel. wewnętrzny:  
e-mail: wiktoria.sapota@us.edu.pl
   
 

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska