Paweł Janik

Informacje osobiste

Stanowisko: adiunkt
Obszary badawcze:
Miejsce zamieszkania: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Instytut Informatyki
Opis:
tytuł: dr
stanowisko: adiunkt
grupa zatrudnienia: nauczyciele akademiccy
grupa statystyczna: pracownicy naukowo-dydaktyczni
miejsce pracy: Uniwersytet Śląski
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
adres służbowy: ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
pokój: 417
tel. bezpośredni: 032 3689 740
tel. wewnętrzny: 740
e-mail: pawel.janik@us.edu.pl

 

Studia wyższe

mgr ),

rok ukończenia 1988

Doktorat

Temat pracy:

„Opracowanie i zastosowanie metody badania wysokostratnych materiałów
dielektrycznych o rozmytych czasach relaksacji”

promotor

prof. dr hab. Jerzy Zioło (Instytut Fizyki Uniwersytet Śląski)

recenzent:

prof. UŚ. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

recenzent:

prof. dr hab. inż.

recenzent:

prof. dr hab. inż.

obrona

Wydział Techniki, 2002.

doktor

nauk technicznych - inżynieria meteriałowa,

Publikacje

 

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska