Małgorzata Gajos

Informacje osobiste

Stanowisko: starszy wykładowca
Obszary badawcze:
Opis:
tytuł: dr
stanowisko: starszy wykładowca
   
miejsce pracy: Uniwersytet Śląski
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
adres służbowy: ul. Będzińska 39
41-205 Sosnowiec
pokój: 401
tel. bezpośredni: 32 3689 716
tel. wewnętrzny: 716
e-mail: malgorzata.gajos@us.edu.pl
   

Publikacje

 

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska