Dobrosława Gruszka

Informacje osobiste

Stanowisko: specjalista
Obszary badawcze:
Miejsce zamieszkania: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Instytut Informatyki
Opis:
tytuł: mgr
stanowisko: specjalista
grupa zatrudnienia: pozostali pracownicy
grupa statystyczna: pracownicy inżynieryjno-techniczni
miejsce pracy: Uniwersytet Śląski
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
adres służbowy: ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
pokój: 408
tel. bezpośredni: 032 3689 752
032 3689 863
fax: 032 3689 863
tel. wewnętrzny: 752
e-mail: dobroslawa.gruszka@us.edu.pl

Publikacje

 

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska