Evaluation of the share of overlaps on 34CrMo4 steel fractures by surface stereometry and multifractal analysis methods

Hits: 1685
Dyscyplina naukowa:
Rok:
2008
Typ publikacji:
Artykuł
Słowa kluczowe:
metoda stereometrii, analiza multifraktalna, przesłonięcia na przełomach stali 34CrMo4
Autorzy:
Czasopismo:
Inżynieria Materiałowa
Ilość:
Vol. 29
Numer:
4/164
Strony:
244-246
ISSN:
bwme-ta1.
Punkty MNiSW:
6
Streszczenie:
A method is presented to estimate the percentage share of overlaps in 34CrMo4 steel fractures in a conventional way based on quantitative fractography and image analysis methods, as well as utilizing new stereometric/multifractal methodology. The present study was performed in order to determine whether the new method and the co-dependence developed earlier for sintered carbides can be transferred and applied for a different material grade [1]. Considerations conducted in two alternative ways (analysis of mutually perpendicular profiles and of entire fracture surface fragments) have shown concurrence of the results in both cases. They have also corroborated compliance of the calculations made with the conventional fractographic method. PL Przedstawiono metodę estymacji udziału procentowego przesłonięć i przełomach stali 34CrMo4 przy wykorzystaniu sposobu konwencjonalnej opartego na metodzie fraktografii ilościowej oraz analizy obrazu, ji i zastosowaniu nowej metodyki stereometryczno-multifraktalnej. Badana prowadzono w celu stwierdzenia, czy nowa metoda i współzależnos opracowana wcześniej dla węglików spiekanych może być przetransponowani na inny gatunek materiału [1]. Rozważania prowadzone dwoi alternatywnymi sposobami (analizy wzajemnie prostopadłych profili i całyd fragmentów powierzchni przełomu) wykazały zbieżność wyników w m przypadkach. Potwierdziły także zgodność tych obliczeń z konwencjonalu metodą fraktograficzną.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska