Grzegorz Sapota

Informacje osobiste

Stanowisko: adiunkt
Obszary badawcze:
Miejsce zamieszkania: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Instytut Informatyki
Opis:
tytuł: dr
stanowisko: adiunkt
grupa zatrudnienia: nauczyciele akademiccy
grupa statystyczna: pracownicy naukowo-dydaktyczni
miejsce pracy: Uniwersytet Śląski
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
adres służbowy: ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
pokój: 415
tel. bezpośredni: 032 3689 734
tel. wewnętrzny: 734
e-mail: grzegorz.sapota@us.edu.pl

 

Studia wyższe

Wydział Techniki

rok ukończenia 1998

Doktorat

Temat pracy:

Diagnostyka dynamicznych parametrów ruchu człowieka

Przewód doktorski

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski

Promotor:

prof. UŚ. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

Recenzent:

Prof. UŚ dr hab. inż. Dariusz Badura (Uniwersytet Śląski)

Recenzent:

Prof. dr hab. inż. Janusz Błaszczyk (AWF Katowice)

Otwarcie przewodu

2003.03.18..

Obrona

2008.05.29

doktor

nauk technicznych - informatyka,

Publikacje

 

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska