Paweł Skadłubowicz

Informacje osobiste

Stanowisko: adiunkt Paweł Skadłubowicz
Obszary badawcze:
Miejsce zamieszkania: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Instytut Informatyki
Opis:
tytuł: dr
stanowisko: adiunkt
grupa zatrudnienia: nauczyciele akademiccy
grupa statystyczna: pracownicy naukowo-dydaktyczni
miejsce pracy: Uniwersytet Śląski
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
adres służbowy: ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
pokój: 424
tel. bezpośredni: 032 3689 738
tel. wewnętrzny: 738
e-mail: pawel.skadlubowicz@us.edu.pl

 

Studia wyższe

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski

Informatyka

rok ukończenia 2007

Doktorat

Temat pracy:

„Komputerowe modelowanie i rekonstrukcja struktur kostnych miednicy”

Przewód doktorski

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski

Promotor:

prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

Recenzent:

Prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak (AGH)

Recenzent:

Prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński (Pol. Wrocłwaska)

Otwarcie przewodu

2011.

Obrona

2013.06.14

doktor

nauk technicznych - informatyka,

Publikacje

 

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska