Mariusz Marzec

Informacje osobiste

Stanowisko: adiunkt
Obszary badawcze:
Opis:
tytuł: dr
stanowisko: adiunkt
grupa zatrudnienia: nauczyciele akademiccy
grupa statystyczna: pracownicy naukowo-dydaktyczni
miejsce pracy: Uniwersytet Śląski
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
adres służbowy: ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
pokój: 419
tel. bezpośredni: 032 3689 742
tel. wewnętrzny: 742
e-mail: mariusz.marzec@us.edu.pl
   

 

Studia wyższe

Wydział Techniki

rok ukończenia 2001

Doktorat

Temat pracy:

Automatyczna analiza charakterystycznych obszarów twarzy na obrazach termowizyjnych w powiązaniu ze światłem widzialnym

Przewód doktorski

Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki Pol. Śląskiej

Promotor:

prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

Recenzent:

Prof. AGH dr hab. inż. Piotr Augustyniak

Recenzent:

Dr hab. Bogdan Smołka

Otwarcie przewodu

200???

Obrona

2012.03.14

doktor

nauk technicznych - informatyka,

Publikacje

 

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska