Laboratorium mikrotomografii rentgenowskiej

Drukuj

Głównym kierunkiem badań naukowych prowadzonych w laboratorium będzie analiza własności mikrostruktury tkanki kostnej. W laboratorium prowadzone będą także badania biomateriałów, polimerów, ceramiki, preparatów biologicznych, kopalnych<

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska